Investiční instrumenty s výhodným úročením – dluhopisy + další benefity pro investory

Chci investovat
Zavolejte mi

UKONČENÁ NABÍDKA

Emise s úrokem 7,5 až 10,5 % p. a. – Základní prospekt schválený ČNB

+ BONUSY – investorský servis a exkluzivní klub investorů

Investice je určená pro menší investory (dluhopisy) i větší investory poptávající alokaci finančních prostředků v objemu milionů korun (podílové financování souboru výhodně pořízených nemovitostí).

Tým na vaší straně

 • znalecký ústav v oboru Ekonomika, naší expertizou prošel majetek za více než 75 mld. Kč
 • experti s dlouholetými zkušenostmi v byznysu
 • tým elitních programátorů – specialisté na BigData, AI, DeepLearning a další pokročilé technologie
 • zkušení investoři, se kterými spolupracujeme posledních 10 let

DEPOZITÁŘ

EXPERTÍZA

DOHLED

AUDIT

O investici – dluhopisy

Nabízíme Vám možnost zakoupit obligace (neboli dluhopisy, bondy) s prospektem schváleným Českou národní bankou.

Dluhopisy jsou vydávány ve jmenovité hodnotě po 20.000,- Kč, jejich splatnost je 2 až 4 roky a úročení je 7,5 až 10,5 % p. a.

BONUSY – Navíc mimo úrok můžete získat investorský servis (informace o nejzajímavějších obchodech na trhu s nemovitostmi) či vás rádi přivítáme v exkluzivním klubu investorů, kde se řeší ty nejlukrativnější obchodní příležitosti. Více o bonusech můžete zjistit zde. 

Emise je určena jak pro kvalifikované investory s potřebou alokace větších finančních prostředků, tak i pro začínající investory, kteří mají zájem alokovat do našich obligací jen část svého investičního portfolia. Jedná se o skvělou příležitost pro zhodnocení peněz.

Jak jsou vypláceny úroky a kolik vydělám?

Úroky jsou vypláceny jednou ročně – poprvé po 1 roce od data, kdy proběhla emise, a dále vždy k výročí emise. V roce splatnosti vám bude zaslána také jistina v nominální hodnotě zakoupených obligací.

Příklad:

01.01.2020 zakoupil investor naše dluhopisy v hodnotě 500.000,- Kč, úrok 10,5 % p. a., splatnost 2 roky

01.01.2021 obdrží investor úrok ve výši 52.500,- Kč (10,5 % z 500.000,- Kč)

01.01.2022 obdrží investor úrok ve výši 52.500,- Kč (10,5 % z 500.000,- Kč) a jistinu 500.000,- Kč

Tabulka splatností a výnosů

Zde můžete vidět rozdíly v úročení, splatnosti a celkovém výnosu jednotlivých emisí obligací. Je zcela na Vás, jakou emisi si vyberete.

Název obligace Úročení p. a. Splatnost Celkový výdělek / dluhopis v ceně 20.000,- Kč
Dluhopis 1/2020 7,5 4 roky 6.000,- Kč
Dluhopis 2/2020 8,5 3 roky 5.100,- Kč
Dluhopis 3/2020 10,5 2 roky 4.200,- Kč

xp group branding dluhopisy

Jak budou splaceny dluhopisy?

Obligace skupiny XP group, a. s. budou splaceny prostřednictvím aktivit dceřinných společností holdingu. Jde hlavně o tyto aktivity:

 • aktivity a provoz společnosti XP invest, znaleckého ústavu
 • provoz crowdových služeb odhadonline.cz, INEM (vč. služeb INEM – Systém pro odhadce, INEM – Systém pro realitky), INEM pro, INEM European database a dalších, které jsou v přípravě
 • provoz a aktivity nově založených dceřiných společností operujících v zahraničí

Na co investované prostředky plánujete využít?

Pohybujeme se na trhu s nemovitostmi přes 10 let. Během této doby jsme nesčetněkrát radili a pomáhali našim klientům a partnerům realizovat zisk v rámci obchodu s nemovitostmi. Zároveň jsme střádali cenné zkušenosti, abychom byli schopni rozpoznat největší příležitosti, které budeme chtít, až nastane správná doba, realizovat sami.

A ta doba právě nastala. Během naší historie jsme rozpoznali rizika cest, kterými se nemá cenu vydávat, a zároveň se nám podařilo identifikovat výjimečné příležitosti.

Mezi tyto příležitosti patří:

 • nákup, případná rekonstrukce, držení a pronájem nemovitostí. Podrobně se můžete seznámit s naším postupem v oblasti investic do nemovitostí zde. 
 • nákup, případná rekonstrukce a krátkodobý prodej nemovitostí.
 • pokročilé aplikace určené pro laickou veřejnost, které mají charakter masové služby založené na fenoménu digitalizace, Průmyslu 4.0 a vytěžení poptávek uživatelů
 • pokročilé aplikace určené pro profesionály a korporace, které jim dodají na trhu rozdílovou přidanou hodnotu, díky které budou moci skokově překonat konkurenci
serverovna
infografika nemovitosti dluhopisy

Jaké používáte kontrolní mechanismy?

Finanční prostředky našich investorů (dluhopisy) vždy investujeme s nejvyšší opatrností, abychom zajistili jistotu návratnosti investice.

Každá potenciální transakce, prochází důkladným prověřením ze strany našich expertů. Bereme v potaz vždy všechny důležité faktory, které by mohly úspěšnost investice ovlivnit. Patří mezi ně fyzická kontrola stavu nemovitosti, predikce chování realitního trhu v místě, analýza exit strategie investice.

Pokud vás zajímají detaily o tom, co všechno u nemovitostí hodnotíme, pokračujte zde. 

Jak investované prostředky zhodnotíte?

Ve všech našich aktivitách hledáme řešení, které nám dovolí realizovat zisk v řádu desítek procent. Tento zisk jsme dosud vždy reinvestovali do dalších aktivit a příležitostí, abychom zajistili zdravý a organický růst naší společnosti.

Tento přístup je jasně viditelný na vývoji obratu skupiny, který za poslední 3 roky dosahuje vždy meziročně 30 % a navíc zrychluje.

Proto s tímto přístupem máme spočítáno a otestováno, že jsme schopni se s investory podělit o výnos z našeho podnikání a zavázat se k výplatě výše uvedeného úroku k investované jistině.

xp group zasedací místnost

Harmonogram pro zakoupení obligací

Nějaké dotazy?

Investice do nemovitostí podrobně rozebíráme na níže uvedené stránce. Dozvíte se zde, jaké nemovitosti hledáme, jakým způsobem provádíme hloubkovou kontrolu a jak je celý proces ekonomicky postavený.

Pro více informací o našich investicích do nemovitostí pokračujte zde. 

Obchod s nemovitostmi probíhá v dobách konjunktury i v dobách recese. Jelikož nemovitosti slouží mimo jiné jako depozitář financí, v dobách růstu do nich lidé peníze ukládají a v dobách poklesu je (často z donucení) vybírají. Je tedy zajištěno, že naše služby budou vyhledávané i v dobách ekonomického poklesu.

Co se týče našich In-House investic do nemovitostí, vždy je vybíráme tak, aby u nich bylo zajištěno, že budou využitelné i jinak než prodejem, pokud ten se v danou dobu nebude jevit jako výhodný. Tím zajišťujeme, že v jakoukoliv dobu jsou námi držené nemovitosti aktivem přispívajícím ke zdravému fungování firmy.

Všechny inovace a nové služby, které vyvíjíme, pramení z našich dosavadních zkušeností. Máme nesčetněkrát otestované reakce klientů na jednotlivé aspekty služeb, které poskytujeme a plánujeme je dále vyvíjet. Nemáme proto žádnou pochybnost, že služby, které vyvíjíme, budou zákazníci využívat.

Pokud tomu tak nebude, a naše služby nebudou pro zákazníky zajímavé, z tohoto neúspěchu se poučíme, abychom příště mohli přinesli službu, která bude pro zákazníky přínosná.

Všechny naše služby jsou koncipovány jako přínosné nástroje pro laickou i odbornou veřejnost. Pomáhají rozpoznat příležitosti a vyvarovat se nevýhodným obchodům. Přispívají k větší transparentnosti na trhu, tedy i větší svobodě. Zároveň šetří peníze uživatelům a spojují uživatele s podobnými zájmy.

Schválení ČNB se týká základního prospektu dluhopisového programu. Znamená to, že jsou v prospektu uvedeny všechny důležité informace pro vaše rozhodování.

V rámci správního řízení  o  schválení  základního  prospektu  Česká  národní  banka neposuzovala  hospodářské  výsledky  ani  finanční  situaci  účastníka  řízení a schválením základního  prospektu  negarantuje  budoucí  ziskovost  účastníka  řízení  ani  jeho  schopnost splatit výnosy nebo jmenovitou hodnotu dluhopisů vydávaných účastníkem řízení v rámci nabídkového programu.

Nežli učiníte investiční rozhodnutí, věnujte, prosím, pozornost přečtení schváleného základního prospektu a jeho dodatku/dodatků, abyste byli informováni o potenciálních rizicích spojených s investicí.

Další informace o dluhopisech můžete nalézt zde. 

Investice do korporátních dluhopisů jsou obecně rizikovější z hlediska nesplacení. Tomuto faktu odpovídá slibované vyšší zhodnocení investice oproti jiným dostupným formám investování, které má investor k dispozici.

V základním prospektu našeho dluhopisového programu jsou podrobněji rozvedené potenciální rizika, věnujte mu, prosím, pozornost.

Vybraným rizikům se s kontextem věnujeme také na této stránce. 

V konečném důsledku jde o důvěryhodnost emitenta vůči investorovi. Snažíme se proto o maximální transparentnost, rádi bychom Vám ukázali, že jsme důvěryhodný partner a naše dluhopisy jsou bezpečné.

Další informace o rizicích spojených s dluhopisy můžete nalézt na stránkách ČNB zde. 

Konkurence nikdy nespí. K dnešnímu dni si ovšem nejsme vědomi žádné konkurence, která by se vydala na stejnou cestu jako my.

Vytvořili jsme tým programátorů a specialistů, kteří jsou zvyklí pracovat s nejmodernějšími nástroji a postupy ve svých oborech. Jen díky tomu jsme schopni v našich podmínkách realizovat projekty popsaných rozměrů.

Před nasazením každé nové technologie vždy pečlivě zvažujeme, kolik lidské práce díky ní budeme schopni ušetřit. Mezi další kritéria patří podpora tvůrců, komunita vývojářů, bezpečnost provozu a kompatibilita s dosud využívanými technologiemi.

Naše další kroky nezveřejňujeme. Je to z toho důvodu, že nemáme zájem na tom, aby jakákoliv potenciální konkurence byla informována o našich dalších plánech a byla tak schopna je okopírovat.

Náš byznys bude fungovat po dobu, co lidé budou bydlet v obydlích. Z toho plyne, že náš byznys tu zřejmě bude navždy… neboli po dobu, co budou existovat lidé.

Každý člověk chce totiž bydlet jinak. Každý člověk chce zároveň bydlet lépe… např. na lepším místě, ve větším domě, v hezčím bytě, s výhledem, s orientací ke slunci atd.  Přitom ne všichni si můžeme dovolit bydlet ve velkých haciendách. Tzn. po dobu, co bude trh s nemovitostmi živý, bude i náš byznys.

Nechceme vypadat nevděčně, ale bohužel ne.

V současné době si na zájem investorů nemůžeme ztěžovat. Proto pro nás v současné době objem uložených prostředků nehraje zásadní roli.

K tomu si vždy musíme být 100% jistí, že úrok je stanoven proporčně k výnosům z investičních příležitostí, které realizujeme. Tzn. pokud v dané tranši realizujeme investici do relativně výnosnější investiční akvizice, je poměrově vyšší i úrok pro investory. Činíme tak z toho důvodu, že se rádi s našimi partnery o zisk rozdělíme, což z dlouhodobého hlediska tvoří zdravý vztah mezi naší firmou a investory.

Můžete si být jistí, že úrok, které dluhopisy nesou, je vždy nejvyšší možný.

U většiny menších a středních investorů jsme schopni zajistit, že přijmeme v daný termín celý finanční obnos, který chtějí investovat.

Bohužel čas od času u větších investorů musíme investovanou částku rozdělit a jednotlivé částky přijmout dle dohodnutého časového plánu.

Je to z toho důvodu, že musíme mít před přijetím investovaného obnosu vždy dopředu jasně určeno, analyzováno a vypočítáno, kam investované prostředky uložíme a jak je použijeme. Je to logické, ekonomicky nedává smysl, aby investované prostředky pouze ležely na našem účtu.

Peníze musí pracovat a my pro ně vždy musíme mít dopředu připravenou tu nejvýnosnější aktivitu.

Minulé emise obligatorních instrumentů

(emitent dceřinná společnost XP invest)

 • emise zápůjček Jaro 2018 – vrácení jistin, výplata úroků v termínu jaro 2020
 • emise dluhopisů podzim 2019  
 • emise zápůjček Jaro 2018 – výplata úroků v termínu jaro 2019 
 • navýšení emise zápůjček Jaro 2018  
 • emise zápůjček Jaro 2018