XP Real Estates exclusive club

Klub má za cíl být místem, kde se investoři do nemovitostí schází, poznávají společné zájmy a zjišťují, zda společně budou moci realizovat obchodní aktivity

V rámci klubu jsou řešeny ty nejlukrativnější příležitosti, které do něj XP group či členové klubu přínášejí

XP group zajistí odborné analýzy, detaily možného postupu, minimalizaci rizik. Dodáme rozsáhlý informační servis v rámci většiny Evropy a predikční modely vývoje cen nemovitostí.

Samozřejmostí je diskrétnost a ochrana zájmů investorů resp. všech členů klubu.

Příležitosti a byznys

XP group přináší do klubu pravidelně nové příležitosti, které v rámci svých aktivit identifikuje. 

V případě všeobecného zájmu investorů o realizaci dané příležitosti následně znalecký ústav z holdingu provede detailní analýzu, kterou poté členům klubu předá.

Členové klubu se následně rozhodují, jakým způsobem příležitost uchopí, zda a jak si členové rozdělí obchodní aktivity a případně jak se budou podílet na obchodu.

Jak se připojit

Do klubu rádi přivítáme všechny investory, kteří mají zájem spolupracovat na společných projektech

Přesná pravidla klubu obdržíte v rámci zvacího dopisu. 

Máte zájem vstoupit do XP Real Estates exclusive clubu? Zde se dozvíte podmínky