XP group – AKTUÁLNÍ NABÍDKA – pro investory

Zápůjčky s úročením 12,5 p. a., při úložce nad 300.000 Kč + 1 % p. a. bonus

Investice je určená pro menší investory hledající úložky v řádu statisíců Kč na dobu 1-3 roků.

DEPOZITÁŘ

EXPERTÍZA

DOHLED

AUDIT

Minulé emise obligatorních instrumentů

(emitent XP group a. s. + dceřinná společnost XP invest)

  • emise dluhopisů zima 2020 – výplata úroků v termínu zima 2021
  • emise dluhopisů podzim 2019 – výplata úroků v termínu podzim 2020
  • emise zápůjček Jaro 2018 – vrácení jistin, výplata úroků v termínu jaro 2020
  • emise dluhopisů zima 2020 
  • emise dluhopisů podzim 2019  
  • emise zápůjček Jaro 2018 – výplata úroků v termínu jaro 2019 
  • navýšení emise zápůjček Jaro 2018  
  • emise zápůjček Jaro 2018