XP group – AKTUÁLNÍ NABÍDKA – pro investory

Zápůjčky s úročením 12,5 p. a., při úložce nad 300.000 Kč + 1 % p. a. bonus

Investice je určená pro menší investory hledající úložky v řádu statisíců Kč na dobu 1-3 roků.

O investici

Nabízíme Vám možnost zakoupit zápůjčky zajištěné směnkou. 

Zápůjčky je možné realizovat v hodnotě od 100.000,- Kč, jejich splatnost je 1 až 3 roky a úročení je 12,5 až 13,5 % p. a (po započtení bonusu při úložce nad 300.000 Kč).

BONUSY – Navíc mimo úrok můžete získat investorský servis (informace o nejzajímavějších obchodech na trhu s nemovitostmi) či vás rádi přivítáme v exkluzivním klubu investorů, kde se řeší ty nejlukrativnější obchodní příležitosti.

Emise zápůjček v roce 2023 je určena spíše pro menší investory, kteří mají zájem alokovat do našich investičních instrumentů část svého investičního portfolia. Jedná se o skvělou příležitost pro zhodnocení peněz v době zvýšené inflace.

Jak jsou vypláceny úroky a kolik vydělám?

Úroky jsou vypláceny jednou ročně – poprvé po 1 roce od data, kdy proběhla emise, a dále vždy k výročí emise. V roce splatnosti vám bude zaslána také jistina v nominální hodnotě zakoupených obligací.

Příklad:

01.02.2023 zakoupil investor naše zápůjčky v hodnotě 300.000,- Kč, úrok 12,5 % p. a. + 1 % p. a. bonus, splatnost 3 roky

01.02.2024 obdrží investor úrok ve výši 40.500,- Kč (13,5 % z 300.000,- Kč)

01.02.2025 obdrží investor úrok ve výši 40.500,- Kč (13,5 % z 300.000,- Kč)

01.02.2026 obdrží investor úrok ve výši 40.500,- Kč (13,5 % z 300.000,- Kč a jistinu 300.000,- Kč

Tabulka splatností a výnosů

Zde můžete vidět rozdíly v úročení, splatnosti a celkovém výnosu jednotlivých emisí zápůjček. Je zcela na Vás, jakou emisi si vyberete.

Název obligace Úročení p. a. Splatnost Celkový výnos
zápůjčka 100.000 kč 12,5 1 rok 12.500,- Kč
zápůjčka 100.000 kč 12,5 2 roky 25.000,- Kč
zápůjčka 300.000 kč 13,5 2 roky 81.000,- Kč

Kalkulačka výnosů

Výše investice:

Počet let:Tým na vaší straně

 • znalecký ústav v oboru Ekonomika, naší expertizou prošel majetek za více než 75 mld. Kč
 • experti s dlouholetými zkušenostmi v byznysu
 • tým elitních programátorů – specialisté na BigData, AI, DeepLearning a další pokročilé technologie
 • zkušení investoři, se kterými spolupracujeme posledních 10 let

Nějaké dotazy?

Obchod s nemovitostmi probíhá v dobách konjunktury i v dobách recese. Jelikož nemovitosti slouží mimo jiné jako depozitář financí, v dobách růstu do nich lidé peníze ukládají a v dobách poklesu je (často z donucení) vybírají. Je tedy zajištěno, že naše služby budou vyhledávané i v dobách ekonomického poklesu.

Všechny inovace a nové služby, které vyvíjíme, pramení z našich dosavadních zkušeností. Máme nesčetněkrát otestované reakce klientů na jednotlivé aspekty služeb, které poskytujeme a plánujeme je dále vyvíjet. Nemáme proto žádnou pochybnost, že služby, které vyvíjíme, budou zákazníci využívat.

Pokud tomu tak nebude, a naše služby nebudou pro zákazníky zajímavé, z tohoto neúspěchu se poučíme, abychom příště mohli přinesli službu, která bude pro zákazníky přínosná.

Všechny naše služby jsou koncipovány jako přínosné nástroje pro laickou i odbornou veřejnost. Pomáhají rozpoznat příležitosti a vyvarovat se nevýhodným obchodům. Přispívají k větší transparentnosti na trhu, tedy i větší svobodě. Zároveň šetří peníze uživatelům a spojují uživatele s podobnými zájmy.

Zápůjčky skupiny XP group, a. s. budou splaceny prostřednictvím aktivit dceřinných společností holdingu. Jde hlavně o tyto aktivity:

 • aktivity a provoz společnosti XP invest, znalecké kanceláře
 • provoz crowdových služeb odhadonline.cz, INEM (vč. služeb INEM – Systém pro odhadce, INEM – Systém pro realitky) a dalších, které jsou v přípravě

Pohybujeme se na trhu s nemovitostmi cca 15 let. Během této doby jsme nesčetněkrát radili a pomáhali našim klientům a partnerům realizovat zisk v rámci obchodu s nemovitostmi.

Naše priority vývoje v následujících 1-2 letech

 • pokročilé AI aplikace určené pro laickou veřejnost, které mají charakter masové služby
 • pokročilé AI aplikace určené pro profesionály a korporace, které jim dodají na trhu rozdílovou přidanou hodnotu, díky které budou moci skokově překonat konkurenci

Ve všech našich aktivitách hledáme řešení, které nám dovolí realizovat zisk v řádu desítek procent. Tento zisk jsme dosud vždy reinvestovali do dalších aktivit a příležitostí, abychom zajistili zdravý a organický růst naší společnosti.

Tento přístup je jasně viditelný na vývoji obratu skupiny, který je za poslední roky meziročně přibližně 20% a navíc zrychluje.

Proto s tímto přístupem máme spočítáno a otestováno, že jsme schopni se s investory podělit o výnos z našeho podnikání a zavázat se k výplatě výše uvedeného úroku k investované jistině.

Konkurence nikdy nespí. K dnešnímu dni si ovšem nejsme vědomi žádné konkurence, která by se vydala na stejnou cestu jako my.

Vytvořili jsme tým programátorů a specialistů, kteří jsou zvyklí pracovat s nejmodernějšími nástroji a postupy ve svých oborech. Jen díky tomu jsme schopni v našich podmínkách realizovat projekty popsaných rozměrů.

Před nasazením každé nové technologie vždy pečlivě zvažujeme, kolik lidské práce díky ní budeme schopni ušetřit. Mezi další kritéria patří podpora tvůrců, komunita vývojářů, bezpečnost provozu a kompatibilita s dosud využívanými technologiemi.

Naše další kroky nezveřejňujeme. Je to z toho důvodu, že nemáme zájem na tom, aby jakákoliv potenciální konkurence byla informována o našich dalších plánech a byla tak schopna je okopírovat.

Náš byznys bude fungovat po dobu, co lidé budou bydlet v obydlích. Z toho plyne, že náš byznys tu zřejmě bude navždy… neboli po dobu, co budou existovat lidé.

Každý člověk chce totiž bydlet jinak. Každý člověk chce zároveň bydlet lépe… např. na lepším místě, ve větším domě, v hezčím bytě, s výhledem, s orientací ke slunci atd.  Přitom ne všichni si můžeme dovolit bydlet ve velkých haciendách. Tzn. po dobu, co bude trh s nemovitostmi živý, bude i náš byznys.

Nechceme vypadat nevděčně, ale bohužel ne.

V současné době si na zájem investorů nemůžeme stěžovat. Proto pro nás v současné době objem uložených prostředků nehraje zásadní roli.

K tomu si vždy musíme být 100% jistí, že úrok je stanoven proporčně k výnosům z investičních příležitostí, které realizujeme. Tzn. pokud v dané tranši realizujeme investici do relativně výnosnější investiční akvizice, je poměrově vyšší i úrok pro investory. Činíme tak z toho důvodu, že se rádi s našimi partnery o zisk rozdělíme, což z dlouhodobého hlediska tvoří zdravý vztah mezi naší firmou a investory.

Můžete si být jistí, že úrok, které dluhopisy nesou, je vždy nejvyšší možný.

U většiny menších a středních investorů jsme schopni zajistit, že přijmeme v daný termín celý finanční obnos, který chtějí investovat.

Bohužel čas od času u větších investorů musíme investovanou částku rozdělit a jednotlivé částky přijmout dle dohodnutého časového plánu.

Je to z toho důvodu, že musíme mít před přijetím investovaného obnosu vždy dopředu jasně určeno, analyzováno a vypočítáno, kam investované prostředky uložíme a jak je použijeme. Je to logické, ekonomicky nedává smysl, aby investované prostředky pouze ležely na našem účtu.

Peníze musí pracovat a my pro ně vždy musíme mít dopředu připravenou tu nejvýnosnější aktivitu.

Finanční prostředky našich investorů (dluhopisy) vždy investujeme s nejvyšší opatrností, abychom zajistili jistotu návratnosti investice.

Máme za sebou relativně dlouhou historii vztahu s našimi investory, kdy jsme provedli několik emisí investičních instrumentů a všechny byly včas a dle smluvních podmínek zhodnocení uložené investice naplněny. 

Minulé emise obligatorních instrumentů

(emitenti XP group a dceřinná společnost XP invest)

 • emise zápůjček 2021 – výplata úroků v termínu 2022 
 • emise dluhopisů 2020 – výplata úroků v termínech 2021, 2022, splatnost dvouletých obligací v roce 2023 
 • emise dluhopisů podzim 2019  – výplata úroků v termínech podzim 2020, 2021, 2022, splatnost dvouletých obligací v roce 2021, tříletých 2022 
 • emise zápůjček zajištěných směnkou Jaro 2018  – výplata úroků v termínu jaro 2019, splaceno a závěrečná výplata úroků v termínu jaro 2020