Rizika investice a jejich minimalizace

V rámci našeho dluhopisového programu musíme dle legislativních povinností informovat o rizicích této investice. Podrobněji jsou rizika rozvedena v základním prospektu našeho dluhopisového programu, který schválila ČNB. Rádi bychom ale rizika uvedli s kontextem.

Pohled na dluhopisy jako takové

Dluhopisy používá pro financování svých aktivit mnoho firem… jak malé, tak i ty největší nadnárodní. Samozřejmě je mezi nimi rozdíl z hlediska jistoty / pravděpodobnosti splacení dluhopisů.

Dluhopisy se obecně firmám jeví jako výhodné hned z několika pohledů.

Obliba dluhopisů u firem pramení z možnosti získat finanční prostředky ve větším objemu a/nebo za lepších podmínek než je tomu u jiných způsobů – například bankovní úvěry jsou limitovány finanční politikou bankovních ústavů a získání úvěru může být poměrně složitým procesem.

Dalším pozitivem je, že firmy díky prodeji dluhopisů využívají další propagační kanál, který mohou využít pro prodej svých služeb/výrobků (jedná se o tzv. cross-selling) a zvýšení povědomosti o své značce.

Dluhopisy patří běžně do portfolia zkušeného investora. Jedním ze základních principů rozumného investování  je diverzifikace investic vyváženým způsobem. S obdobím nízkých bankovních úrokových sazeb a inflací často dosahující nebo přesahující toto úročení je hledání rozmanitých a výhodnějších investičních možností zcela racionální a žádoucí možností.

Například banky a investiční fondy nakupují korporátní dluhopisy také. A za čí peníze je nakupují? Samozřejmě za úložky svých klientů, kteří se rozhodli využít některých z jejich investičních instrumentů. Riziko je rozloženo nákupem dluhopisů více firem. Neúspěch v rámci takového portfolia je nicméně na klienty plně přenesen. Z nedávné historie známe příklady vytváření toxických finančních derivátů a obrovských bublin, které po splasknutí zanechají mimo třesku jen vzduch.

Ve skutečnosti nejsou dobře zvolené dluhopisy o nic víc rizikové než například akcie. Pomiňme nyní poměrně náročnou rozvahu nad pravděpodobností defaultu firmy emitující obchodovatelné akcie nebo firmy prodávající dluhopisy. Když  dojde na nejhorší a firma zkrachuje, nerozhodují o způsobu její likvidace (rozumějte rozprodání majetku, aktiv a vyplacení věřitelů) akcionáři či majitelé, ale věřitelé, kteří vytvoří tzv. schůzi věřitelů (při menším počtu věřitelů) nebo věřitelský výbor (při větším počtu věřitelů). Toto vychází z Insolvenčního zákona, konkrétně z § 46 a následujících. Věřitelé, tzn. i majitelé dluhopisů, jsou tedy v případě takové katastrofy v mnohem lepší pozici, pokud chtějí ochránit svoji investici.

Jak se tedy ke dluhopisům postavit? Dluhopisy jsou investičním nástrojem, díky kterému je možné výhodně zhodnotit úspory, pomoci expandujícím firmám, které své aktivity rozvíjejí v tuzemsku, a přitom vynechat z celého procesu žáby na prameni (zejména banky), které své zisky odvádí do zahraničí.

Riziko v podobě ekonomického poklesu

Můžeme s klidným srdcem uvést, že náš byznys je tzv. anticyklický. To znamená, že je na ekonomických cyklech nezávislý respektive může jít proti vývoji trhu při jeho poklesu.

Naše hlavní oblast působnosti je ve sféře nemovitého majetku. Nemovitosti jsou lidský statek, ve kterém má lidstvo uloženo nejvíce peněz. 

Po dobu, co lidé chodí po tomto světě, si vždy každý člověk hledal místo, kde by mohl každý den v klidu spočinout, kde by mohl mít své útočiště, kde by mohla být jeho rodina v bezpečí. Zároveň vždy každý člověk chce bydlet lépe – chce mít větší, hezčí, čistší domov… na význačnějším místě… lépe vybavený… s výhledem atd.

Obchod s nemovitostmi proto bude probíhat pořád, i v době krize, kdy si lidé utahují opasky. I v těchto dobách totiž budou muset lidé někde bydlet a budou chtít bydlet co možná nejlépe. Vždy bude poptávka po bydlení či po prostorech, kde budou moci lidé podnikat. Když lidé nebudou moci kupovat majetky, budou si je chtít alespoň pronajmout.

Dalším důvodem je, že v dobách krize dochází k největším přesunům majetku. Z posledních krizí 20. a 21. století vyplynulo, že v době před krizí jsou lidské statky drahé až předražené (cenné papíry, nemovitosti, lidská práce atd.). V krizových dobách pak dochází k všeobecnému zlevnění statků, což přitahuje investory s dostatečnou likviditou, kteří začínají ve zvýšené míře nakupovat.

Jelikož lidé mají v nemovitostech uloženo nejvíce peněz, je přirozené, že jim záleží na tom, aby jejich investice byla uložena bezpečně a pokud možno se v čase zhodnocovala.

Každého tedy zajímá, jakou má jeho nemovitý majetek hodnotu a jak se v čase mění. A jelikož každá nemovitost je jiná (lokalitou, provedením, velikostí atd.), je třeba mít zkušenosti a přesná data, aby bylo možné hodnoty nemovitostí přesně stanovovat. V této oblasti se nejvíce uplatní profese jako odhadci nemovitostí, realitní makléři, inspektoři stavu nemovitostí atd.

I v období krizí některé tyto profese zažívají lepší časy. Je to z toho důvodu, že lidé v hmotné nouzi jsou nuceni zpeněžovat nemovitosti, jelikož to pro ně znamená povětšinou zisk dostatečné finanční likvidity. 

Ovšem ne všechny profese z trhu s nemovitostmi přežijí bez úhony. Pamatujme například na realitní makléře a kolik jich muselo po roce 2008 zastavit činnost. Je to z toho důvodu, že služby realitních makléřů jsou v dnešní době v kategorii “nice to have”, což znamená, že jejich služby mohou lidé zastat sami pomocí informací na internetu.

My se vždy snažíme, aby naše služby byly v kategorii “must have”, což znamená, že lidé se bez našich služeb neobejdou. Neobejdou se bez nich buď z důvodu, že jsou k tomu nuceni ze zákona nebo proto, že naše služby pro ně znamenají technologický progres, bez kterého se neobejdou, pokud nechtějí riskovat finanční ztrátu nebo ztrátu konkurenceschopnosti.

Riziko podnikání

Samozřejmě se může stát, že učiníme chybné rozhodnutí a naše podnikání tím bude poznamenané. Naše zkušenosti, krize, které jsme již překonali a poučili se z nich, nám nicméně dávají vnitřní jistotu, že dokážeme dále rozvíjet naše podnikání a dostát všem svým závazkům. Mimo velmi zajímavého zhodnocení investice se můžete stát přímou součástí našich aktivit a dále z nich profitovat.

Stručně o holdingu XP group

  • znalecký ústav v oboru Ekonomika – ceny a odhady nemovitostí, od roku 2012 jsme zpracovali přes 9000 posudků o cenách nemovitostí
  • od roku 2008 provozujeme web www.odhadonline.cz, v rámci kterého jsme ocenili majetek v hodnotě přesahující 50 mld. Kč
  • v roce 2017 jsme spustili pokročilý systém určený pro soudní znalce v oboru Ekonomika – ceny a odhady nemovitosti a odhadce nemovitostí, systém jsme nazvali INEM a jedná se o první automatizovaný systém pro oceňování nemovitostí obvyklou cenou
  • v letech 2016 až 2018 jsme byli příjemcem dotace Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci vývoje systému INEM – Komplexní informační servis
  • v roce 2019 nám byla schválena nová dotace od Ministerstva průmyslu a obchodu na projekt INEM Predict
  • expandujeme do Evropy s novými pokročilými službami určenými pro laiky i pro odbornou veřejnost
  • zde si můžete prohlédnout naše klienty

Nabízíme Vám možnost se účastnit konstrukce nových a přelomových služeb na realitním trhu. Disruptivní změny spojené s digitalizací umožňují zajištění komplexní informovanosti, identifikaci výjimečných příležitostí a navržení optimálního postupu jejich uchopení.

V současnosti se nacházíme ve fázi realizace pokročilých automatizovaných nástrojů pro ocenění nemovitostí v celé Evropě a na nástrojích, které umožňují monetizaci obrovské databáze a sofistikovaných služeb s touto databází spojených.

Pokud Vás zajímá naše směřování a chcete se s námi touto cestou vydat, prosím kontaktujte nás, abychom vše mohli probrat osobně. Případně můžete získat další informace na této stránce.

Na závěr bychom rádi uvedli,  že nic v životě není bezrizikové. Větší či menší riziko zaplacení nejvyšší ceny neseme každý při každodenních aktivitách.

Nakonec každý z nás pozná, že nejlepší život člověk nezíská minimalizací rizik, ale odvážnými činy, které vyžadují kuráž.

Pro nákup dluhopisů pokračujte zde.