xp invest

Dne 26. října byl dokončen převod vlastnictví společnosti XP invest, s. r. o. na holdingovou společnost XP group, a. s.

XP group se tak stává 100procentním vlastníkem XP investu, tedy jeho veškerého majetku a aktivit.