odhad online

S převodem aktivit společnosti XP invest pod holdingovou společnost XP group přechází i vlastnictví značky odhadonline.cz pod holding.

Ačkoliv tento fakt nemá na vliv služby žádný vliv, považujeme za důležité o převodu informovat.