Pod holding XP group přechází i vlastnictví zbylých značek.

Tímto je převod majetku dokončen.