S radostí informujeme, že byly úspěšně splněny podmínky poskytnutí dotace INEM – KOMPLEXNÍ INFORMAČNÍ SERVIS, reg. č. CZ.01.4.04/0.0/.0.0/15_005/0000645, který byl spolufinancován Evropskou unií v rámci programu OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Splnění podmínek potvrdilo Ministerstvo průmyslu a obchodu.

V rámci navazující fáze je nyní řešena udržitelnost projektu a vytvořených pracovních míst.

dotace