S lítostí oznamujeme, že náš projekt s názvem „Komplexní analytický nástroj k vyhodnocení vzájemného vlivu demografických, socioekonomických a environmentálních charakteristik a cen nemovitostí v evropském měřítku. “ nezískal od Technologické agentury ČR podporu v rámci programu ÉTA. 28

Ačkoliv náš projekt získal vysoké hodnocení dvou nezávislých hodnotitelů, kteří jej doporučili k podpoře, a navíc se s tímto ztotožnil i zpravodaj našeho projektu, Rada projektu bohužel náš projekt shodila ze stolu.

Vzhledem k vysokému hodnocení našeho projektu zvažujeme další kroky.