Oproti minulému roku se skupina drží na srovnatelné úrovni, co se týče tržeb.

Během prvního kvartálu roku 2020 došlo k nárůstu tržeb ve výši 20 % oproti stejnému období minulého roku.

V následujících dvou kvartálech však vzhledem k různým moratoriím, které se podepsaly na snížené poptávce po ocenění majetku v justičních procesech, došlo ke snížení poptávky.

Ke konci třetího kvartálu tak skupina drží úroveň tržeb ve srovnatelné výši jako v roce 2019.

Vzhledem k situaci a nejistotě, která kvůli pandemii koronaviru panovala v posledních měsících, se z našeho pohledu jedná o pozitivní vývoj.