Rok 2022 byl zátěžovou zkouškou znalecké kanceláře XP invest, která musela zpracovat mnoho posudků pro soudy, notáře, insolvenční správce a exekutory. Tito se na nás obrátili jako na zpracovatele znaleckých posudků v oblasti oceňování nemovitostí poté, co mnoho starších znalců, znaleckých ústavu a znaleckých kanceláři složilo profesi a odmítli se podřídit novému znaleckému zákonu č. 254/2019 Sb.

Zpracování složitých posudků na ocenění majetku k datům v hluboké minulosti, revizní znalecké posudky, posudky pro složité daňové účely, pro zahraniční klienty. To všechno a mnoho jiných složitých zakázek nás vytěžovalo v minulém roce.

Díky tomu jsme však opětovně navýšili obrat, oproti roku 2021 o přibližně 25 %.

Mimoto stále více profesionálů vč. největších společností pohybujících se na realitním trhu využívá systém INEM. Díky tomu se z něj stal neopomenutelný nástroj pro rozhodování všech důležitých hráčů na trhu.