Big data, cloud computing, AI, deep learning a nemovitosti…

Je to zvláštní spojení, ale dohromady funguje…

Proč? dozvíte se níže

Myšlenka naší činnosti

Propojení nemovitostí a financí

Nemovitý majetek byl v historii vždy ruku v ruce spojen s finančními transakcemi. Představuje totiž zásadní hodnotu v lidských životech (obydlí, místo pracoviště atd.), má dlouhodobou trvanlivost a je téměř nemožné nemovitosti přesunout nebo ukrást.

Jejich nevýhoda však tkví v tom, že každá nemovitost je jiná… nachází se na jiném místě, má jiné vybavení, kvalitu a vzhled. Proto není nikdy možné ceny nemovitostí jako celků paušalizovat. Vždy je třeba pečlivě zvažovat jednotlivé vlastnosti nemovitostí a na jejich základě pak pronést výrok o jejich hodnotě vyjádřené v penězích.

Stejně, jak se vyvíjí cena jakéhokoliv jiného lidského statku, se vyvíjí i ceny nemovitostí. Důvod toho je ten, že ceny nemovitostí jsou závislé na ekonomických cyklech a dále sentimentech v jednotlivých lokalitách.

Finálním faktorem ovlivňujícím ceny nemovitostí je vztah nabídky a poptávky. Jde o klasickou situaci, kdy se na trhu vyskytuje nedostatek nebo nadbytek daného typu požadovaného nemovitého majetku.

Kdo ovládá trh

Na trhu s nemovitostmi vždy platil fakt, že se lidé obraceli na experty s největší důvěryhodností. Ten, kdo prokázal, že nemovitému majetku rozumí a záleží mu na klientech, ten obchod většinou získal.

Bezpečná orientace na trhu s nemovitostmi není jednoduchá (výše popsané faktory) a dosud nebyl dostatek volně přístupných informací nebo informace nebyly zveřejňovány příslušnými státními nebo mezinárodními orgány v podobě, která by byla pro laiky srozumitelná nebo jednoduše k nalezení a využitelná.

Jelikož obchod s nemovitostmi je a zřejmě vždy bude složitý, bude na trhu vždy dostatek příležitostí pro realizaci zajímavých a výhodných obchodních transakcí.

Co se týče přístupu k obchodním příležitostem, každý správný obchodník vždy musí zvážit dvě situace – realizovat příležitost sám svojí osobou (aka In-House) NEBO nechat příležitost realizovat někoho jiného a na jeho byznysu participovat (aka Lead-generation).

In-House využívání příležitostí

Pro to, abychom se rozhodli sami realizovat příležitost na realitním trhu, je nutné, aby bylo splněno několik podmínek:

 • musíme si být jistí atraktivitou transakce, což znamená, že výhodnost máme potvrzenou na základě statistického vyhodnocení podkladových dat (realizované transakce podobného majetku) a dále ruční kontrolou analytiky
 • máme potvrzený stav nemovitosti osobní prohlídkou týmem specialistů
 • provádíme tzv. due diligence v oblasti nemovitého majetku (kontrola stavební dokumentace, statická kontrola, kontrola ekonomiky provozu atd.)
 • jistota návratnosti investice musí být na nejvyšší možné úrovni; pečlivě zvažujeme veškerá rizika spojená s transakcí. Pokud riziko přesahuje únosnou mez, snažíme se transakci „narovnat“ dialogem o vstupní ceně či o zárukách.
 • máme zájem o realizaci daného typu transakce

Lead-generation

V rámci tohoto přístupu k příležitosti přenecháváme její realizaci partnerům, kteří nám jsou ochotni za její zprostředkování zaplatit transakční poplatek nebo poměrnou odměnu z hodnoty transakce. Jelikož základem každého úspěšného partnerského vztahu je otevřenost, před nabídkou příležitosti našim partnerům provádíme podobně jako u In-House řešení kontrolu výhodnosti transakce.

S partnery uzavíráme dlouhodobé smlouvy, v rámci kterých nastavujeme podmínky pro systematické a rychlé předávání kontaktů pro řešení příležitostí. Je to z toho důvodu, že zvlášť na realitním trhu platí pravidlo „kdo rychle dává, dvakrát dává„. Vyhýbáme se tak situacím, kdy otálení a zdlouhavé kontroly často zapříčiní, že příležitost uteče.

Rychlost reakce na obchodní příležitost, přesnost a správnost informací a proklientský přístup jsou rozhodující v úspěchu (nejen) v tomto oboru.

Proto naším cílem vždy bylo být nápomocni a poskytovat poradenství, přesné informace a návrhy řešení komukoliv, kdo se na nás obrátí.

Specializace

Naší specializací jsou logicky nemovitosti. Ovšem i v tomto ohledu jsou obrovské rozdíly. Na jedné straně můžeme mít realitní makléře – v dnešní době téměř neregulovaná profese bez nutnosti jakéhokoliv vzdělání a kvalifikace, přitom s potenciálem výdělku v řádech desítek až stovek tisíc korun v rámci jedné transakce. Z toho důvodu profese realitních makléřů vzbuzuje takové rozporuplné reakce. Přesto můžeme mluvit o specializaci.

My jsme se na druhou stranu rozhodli jít cestou maximální možné specializace. Roky jsme studovali fenomény, které ovládají realitní trhy. Vytvořili jsme unikátní nástroje a procesy, díky kterým jsme vyvinuli unikátní služby pro široké spektrum zákazníků. Díky našim úspěchům a snažení jsme získali status znaleckého ústavu, jmenovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR. Vytvořili jsme největší databázi strukturovaných transakcí, která existuje. Zjistili jsme, že výpočetními procesy prováděná statistická analýza odhaluje na trhu s nemovitostmi obrovské příležitosti. 

Digitalizace

Právě probíhá civilizační revoluce, můžeme jí dát přídomek digitální. Stejně jako ty předchozí změní i ona způsob života, práce, komunikace, vztahů, zábavy, vzdělávání. S digitalizací, rozvojem IT a internetu se mění dříve stabilní oblasti lidské společnosti  – projevuje se samozřejmě také v realitní oblasti.

Pro rámcový popis probíhajících dějů bývá používána zkratka 6 D:

1.  Digitalizace – převedení produktů a služeb do digitální podoby.          

2. Deception – digitální inovace jsou klamavé – „deceptive“. Zpravidla poměrně dlouho prohrávají s klasickými technologiemi a vypadají jako neperspektivní nápad. Bývá to tím, že po určitou dobu mohou být drahé nebo ještě nejsou dost dobré. Chvíli také trvá, než proběhne křivka přijetí nového: strach z nového – nedůvěra – nadšení – pokles zájmu – masové rozšíření.

3.  Dematerializace – převedení produktů a služeb do digitální podoby přináší obrovské výhody v produkčním a distribučním procesu.                    

4.  Disruptive – digitalizované technologie / produkt překoná v rozhodujících ohledech původní řešení. Trh, resp. oblast služeb je roztržena a předefinována nově.          

5.  Demonetizace – digitální inovace jsou pro uživatele levné nebo přímo zdarma.  

6. Demokratizace – díky demonetizaci a dematerializaci jsou (či budou) digitální inovace přístupné všem. Teprve tím nastává plné masové šíření a globalizace.

Naším cílem je zapojení se do těchto dějů, jejich využití v realitní oblasti.  Budeme tak mít možnost částečně formovat tento digitalizovaný trh a stát se významným hráčem na tomto poli, nejlépe samozřejmě jeho hegemonem minimálně ve středoevropském prostoru.

Rychlost

Kdo rychle dává, dvakrát dává. Na realitním trhu toto pravidlo platí vždy a všude. Proto všechny naše služby koncipujeme tak, aby koncový zákazník získal požadovaný výsledek co nejdříve.

Tomuto přístupu nahrává i současná doba, kdy se vše zrychluje a lidé požadují řešení okamžitě a bez čekání.

Naším plánem je vybudování realitní platformy, která zachytí pozornost veřejnosti bezplatným poskytnutím analytických informací o realitním trhu, které budou prezentovány v atraktivní podobě s maximální přesností a geografickou hloubkou a budou vycházet z realizovaných transakcí. Na základě těchto informací vytvoříme evropskou cenovou mapu nemovitostí, která dle našich rešerší zatím nemá konkurenci. Bude obsahovat ocenění všech nemovitostí nacházejících se na území Evropy a bude kompletně zdarma. Jelikož bude vycházet z realizovaných transakcí a sofistikovaných výpočetních modelů, bude se vyznačovat vysokou přesností s  minimální odchylkou.

Díky vybudování informačně bohaté a uživatelsky dokonalé platformy, chytré propagaci a marketingu, bezplatnosti velké části dat očekáváme zvýšený zájem veřejnosti o námi poskytované informace.

Tento zájem veřejnosti máme samozřejmě zájem zachytit a nabídnout jednotlivým uživatelům řešení jejich životních situací a požadavků. Může se jednat o:

 • prodeje, nákupy, výměny, pronájmy nemovitostí
 • poptávky navazujících služeb – služby realitních makléřů, odhadců nemovitostí, bankovních ústavů, stavebních firem, právníků atd.
 • zprostředkování kontaktů na majitele nemovitosti
 • a mnoho dalších služeb

Řešení

Pro vytvoření platformy, která bude procesovat v masivním měřítku požadavky a informace uživatelů z celé Evropy, je logicky zapotřebí robustního systému, který bude spolehlivý, rychlý a měřitelný. Pro jeho vytvoření jsme sestavili IT tým profesionálů, který využívá nejmodernějších postupů v oblasti programování, designu uživatelského interface a aplikací a správy dat. Technologie, které v rámci řešení již používáme nebo postupně zapojujeme:

 • zpracování Big Data
 • pokročilé analytické zpracování dat pomocí umělé inteligence – deep learning
 • neuronové sítě, systémy predikce
 • cloud computing

Při realizaci našich investic důkladně zvažujeme rizikovost a návratnost finančních prostředků. Jsme si vědomi velké důvěry, kterou v nás investoři vkládají investicí svých prostředků. Naší zárukou zisku a zhodnocení investice je maximální transparentnost, dlouhodobá podnikatelská historie v oboru soudního znalectví, který je na 100% důvěryhodnosti aktivit postaven. Pohybujeme se na rozvíjejícím se digitálním trhu s obrovským potenciálem resp. finančním obratem.

Snažili jsme se doložit, že nemovitostem rozumíme a v obchodu s nimi se cítíme na správném místě. Proto veškeré kroky směřující k uložení volných finančních prostředků budeme směřovat do nemovitostí. Ačkoliv nejde o zcela likvidní zdroj peněz, peníze uložené v nemovitostech jsou uložené jistě a je u nich maximální pravděpodobnost, že se zhodnotí, resp. neztratí významně hodnotu.

Na evropském realitním trhu i mimo něj vidíme mnoho zajímavých příležitostí. Pokud chcete s námi tyto příležitosti uchopit, vidíte možnost synergie aktivit, napište nám.

Každý chce žít na vrcholku…

ale největší radost a rozvoj člověk zažívá, když jej zdolává

Tým na vaší straně

 • znalecký ústav v oboru Ekonomika, naší expertizou prošel majetek za více než 75 mld. Kč
 • experti s dlouholetými zkušenostmi v byznysu
 • tým elitních programátorů – specialisté na BigData, AI, DeepLearning a další pokročilé technologie
 • zkušení investoři, se kterými spolupracujeme posledních 10 let

Nějaké dotazy?

Obchod s nemovitostmi probíhá v dobách konjunktury i v dobách recese. Jelikož nemovitosti slouží mimo jiné jako depozitář financí, v dobách růstu do nich lidé peníze ukládají a v dobách poklesu je (často z donucení) vybírají. Je tedy zajištěno, že naše služby budou vyhledávané i v dobách ekonomického poklesu.

Všechny inovace a nové služby, které vyvíjíme, pramení z našich dosavadních zkušeností. Máme nesčetněkrát otestované reakce klientů na jednotlivé aspekty služeb, které poskytujeme a plánujeme je dále vyvíjet. Nemáme proto žádnou pochybnost, že služby, které vyvíjíme, budou zákazníci využívat.

Pokud tomu tak nebude, a naše služby nebudou pro zákazníky zajímavé, z tohoto neúspěchu se poučíme, abychom příště mohli přinesli službu, která bude pro zákazníky přínosná.

Všechny naše služby jsou koncipovány jako přínosné nástroje pro laickou i odbornou veřejnost. Pomáhají rozpoznat příležitosti a vyvarovat se nevýhodným obchodům. Přispívají k větší transparentnosti na trhu, tedy i větší svobodě. Zároveň šetří peníze uživatelům a spojují uživatele s podobnými zájmy.

Zápůjčky skupiny XP group, a. s. budou splaceny prostřednictvím aktivit dceřinných společností holdingu. Jde hlavně o tyto aktivity:

 • aktivity a provoz společnosti XP invest, znalecké kanceláře
 • provoz crowdových služeb odhadonline.cz, INEM (vč. služeb INEM – Systém pro odhadce, INEM – Systém pro realitky) a dalších, které jsou v přípravě

Pohybujeme se na trhu s nemovitostmi cca 15 let. Během této doby jsme nesčetněkrát radili a pomáhali našim klientům a partnerům realizovat zisk v rámci obchodu s nemovitostmi.

Naše priority vývoje v následujících 1-2 letech

 • pokročilé AI aplikace určené pro laickou veřejnost, které mají charakter masové služby
 • pokročilé AI aplikace určené pro profesionály a korporace, které jim dodají na trhu rozdílovou přidanou hodnotu, díky které budou moci skokově překonat konkurenci

Ve všech našich aktivitách hledáme řešení, které nám dovolí realizovat zisk v řádu desítek procent. Tento zisk jsme dosud vždy reinvestovali do dalších aktivit a příležitostí, abychom zajistili zdravý a organický růst naší společnosti.

Tento přístup je jasně viditelný na vývoji obratu skupiny, který je za poslední roky meziročně přibližně 20% a navíc zrychluje.

Proto s tímto přístupem máme spočítáno a otestováno, že jsme schopni se s investory podělit o výnos z našeho podnikání a zavázat se k výplatě výše uvedeného úroku k investované jistině.

Konkurence nikdy nespí. K dnešnímu dni si ovšem nejsme vědomi žádné konkurence, která by se vydala na stejnou cestu jako my.

Vytvořili jsme tým programátorů a specialistů, kteří jsou zvyklí pracovat s nejmodernějšími nástroji a postupy ve svých oborech. Jen díky tomu jsme schopni v našich podmínkách realizovat projekty popsaných rozměrů.

Před nasazením každé nové technologie vždy pečlivě zvažujeme, kolik lidské práce díky ní budeme schopni ušetřit. Mezi další kritéria patří podpora tvůrců, komunita vývojářů, bezpečnost provozu a kompatibilita s dosud využívanými technologiemi.

Naše další kroky nezveřejňujeme. Je to z toho důvodu, že nemáme zájem na tom, aby jakákoliv potenciální konkurence byla informována o našich dalších plánech a byla tak schopna je okopírovat.

Náš byznys bude fungovat po dobu, co lidé budou bydlet v obydlích. Z toho plyne, že náš byznys tu zřejmě bude navždy… neboli po dobu, co budou existovat lidé.

Každý člověk chce totiž bydlet jinak. Každý člověk chce zároveň bydlet lépe… např. na lepším místě, ve větším domě, v hezčím bytě, s výhledem, s orientací ke slunci atd.  Přitom ne všichni si můžeme dovolit bydlet ve velkých haciendách. Tzn. po dobu, co bude trh s nemovitostmi živý, bude i náš byznys.

Nechceme vypadat nevděčně, ale bohužel ne.

V současné době si na zájem investorů nemůžeme stěžovat. Proto pro nás v současné době objem uložených prostředků nehraje zásadní roli.

K tomu si vždy musíme být 100% jistí, že úrok je stanoven proporčně k výnosům z investičních příležitostí, které realizujeme. Tzn. pokud v dané tranši realizujeme investici do relativně výnosnější investiční akvizice, je poměrově vyšší i úrok pro investory. Činíme tak z toho důvodu, že se rádi s našimi partnery o zisk rozdělíme, což z dlouhodobého hlediska tvoří zdravý vztah mezi naší firmou a investory.

Můžete si být jistí, že úrok, které dluhopisy nesou, je vždy nejvyšší možný.

U většiny menších a středních investorů jsme schopni zajistit, že přijmeme v daný termín celý finanční obnos, který chtějí investovat.

Bohužel čas od času u větších investorů musíme investovanou částku rozdělit a jednotlivé částky přijmout dle dohodnutého časového plánu.

Je to z toho důvodu, že musíme mít před přijetím investovaného obnosu vždy dopředu jasně určeno, analyzováno a vypočítáno, kam investované prostředky uložíme a jak je použijeme. Je to logické, ekonomicky nedává smysl, aby investované prostředky pouze ležely na našem účtu.

Peníze musí pracovat a my pro ně vždy musíme mít dopředu připravenou tu nejvýnosnější aktivitu.

Finanční prostředky našich investorů (dluhopisy) vždy investujeme s nejvyšší opatrností, abychom zajistili jistotu návratnosti investice.

Máme za sebou relativně dlouhou historii vztahu s našimi investory, kdy jsme provedli několik emisí investičních instrumentů a všechny byly včas a dle smluvních podmínek zhodnocení uložené investice naplněny.