Ke dni 1.10.2019, tedy jeden měsíc po první emisi dluhopisového programu XP group, a. s. schváleného Českou národní bankou je upsána více než polovina dluhopisů. Konkrétně bylo k prvnímu dni října upsáno 52 % dluhopisů. Děkujeme za zájem od našich investorů a těšíme se na spolupráci.

Pokud máte zájem o nákup dluhopisů ze současné emise, pokračujte zde.